Zásady aplikácie

Šikmé strechy

Šikmé strechy tepelné, akustické a protipožiarne izolácie,
na izoláciu šikmých striech - podkroví

Ploché strechy

Ploché strechy tepelné, akustické a protipožiarne izolácie,
na izoláciu plochých striech

Obvodové steny

Obvodové steny tepelné, akustické a protipožiarne izolácie,
na izoláciu obvodových stien z exteriéru

Podlahy

Podlahy tepelné, akustické a protipožiarne izolácie podláh

Technické izolácie

Technické izolácie tepelné, akustické a protipožiarne izolácie