Použitie

Šikmé strechy:
krovy
Šikmé strechy:
stropy
Ploché strechy Obvodové steny:
viacvrstvové murivo
Obvodové steny:
drevené konšt.
Obvodové steny:
vnútorné izolácie
Obvodové steny:
prevetrávané fasády
Kontaktné fasády Vnútorné steny Podlahy Stropné podhľady Kovové obvodové plášte budov
Doporučené použitie Možné použitie
NOBASIL MPN
NOBASIL MPE
NOBASIL MPS
NOBASIL ADN
NOBASIL ADE
NOBASIL PTN
NOBASIL PTE, PTS
NOBASIL PVT
NOBASIL okrajové pás.
NOBASIL FKD
NOBASIL FKL
NOBASIL FRN
NOBASIL FRE
NOBASIL FRK
NOBASIL SPN
NOBASIL SPE
NOBASIL SPS
NOBASIL SAE, SAS
NOBASIL SKE, SKS
NOBASIL atikový klin
Classic 044
Classic 040
Classic 035
Unifit 039
Unifit 035
TI 435 U
TI 140 T
TP 116
TP 115
TP 425 B